Beatha teanga i a labhairt!  The life of a language is to speak it! 

Tá an coiste Gaelbhratach, le tacaíocht o Roinn na Gaeilge, an ghnóthach ag spreagadh na Gaeilge timpeall na scoile i slite éagsúla. Táimid i mbun pleanála faoi láthair do Mhí na Gaeilge i mí an Mhárta. Coimeadaigí súil ar ar gcuntas Twitter @kcsgaelbhratac2 agus ar Bhalla na Gaeilge sa dorchla C.  

De hAoine, 18ú Eanáir, cuireadh tús leis an gClub Gaeilge don chéad bhliain i C02 chomh maith le Pop Up Gaeltacht don séú bliain i C01 i rith am lóin. Toisc go raibh an-éileamh ar na himeachtaí seo, cuirfear fáilte roimh dhaltaí on gcéad, dara, tríú agus ón gceathrú bliain sa Chlub Gaeilge agus cuirfear fáilte roimh dhaltaí ón gcúigiú agus ón séú bliain sa Pop Up Gaeltacht. Is deis iontach í seo chun do chuid Gaeilge labhartha a chleachtadh le do chairde! 

Bíonn an Club Gaeilge ar siúl gach Aoine i C02 1:15-1:35 agus bíonn an Pop Up Gaeltacht ar siúl i C01 ag am lóin.  

  

The Gaelbhratach committee, with the support of the Irish department, are busy promoting Irish throughout the school in various ways. We are currently planning ‘Mí na Gaeilge’ (instead of Seachtain na Gaeilge) for the month of March. Keep an eye on our twitter page “@kcsgaelbhratac2” and on the Irish noticeboard in the C corridor.  

On Friday, 18th January, we started our Club Gaeilge for first years in C02 and a Pop Up Gaeltacht for sixth year students in C01 during lunchtime. Due to popular demand, the Club Gaeilge will now be open every Friday 1:15-1:35 to 1st / 2nd / 3rd / 4th year students wishing to participate in games and activities to practice and improve their Irish. The Pop Up Gaeltacht will be open every Friday at lunchtime in C01 to 5th and 6th year students who wish to chat ‘as Gaeilge’ to their friends over lunch.  

Maria Brosnan