Úsáid do chúpla focal!

Seachtain a hAon: Ag beannú do dhaoine (Greeting people)

Cad is ainm duit? What is your name?

_______ is ainm dom. My name is _____________

Seo é mo mhac. ________ is ainm dó. This is my son. His name is ___________

Seo í m’iníon. _____ is ainm di. This is my daughter. Her name is ___________

Seo í mo mháthair. ______ is ainm di. This is my mother. Her name is _____________

Seo é m’athair. _______ is ainm dó. This is my father. His name is _____________

Is deas bualadh leat! It’s nice to meet you!

Conas atá tú? / Conas atá cúrsaí leat? How are you? How are things with you?

Tá mé go maith / go breá / ceart go leor. I’m good / well / okay.

Tá mé tinn / Tá slaghdán orm. I’m sick / I have a cold.

Feicfidh mé thú go luath! I’ll see you soon!

Beidh mé ag caint leat go luath! I’ll be talking to you soon!

Go n-éirí leat! Good luck!

Slán go fóill! Bye for now!

Slán leat! Bye!

Gaeilge.jpg
Maria Brosnan