Seó Bóthair - Dé Céadaoin 9ú Deireadh Fómhair

Ceardlann idirghníomhach atá i gceist leis an Seó Bóthair ina phléitear an Ghaeilge mar theanga agus deiseanna fostaíochta le Gaeilge. Beidh plé agus díospóireacht ar siúl agus beidh duaiseanna le buachan.

Mairfidh an cheardlann ar feadh dhá rang Dé Céadaoin, 9ú Deireadh Fómhair. Beidh an cheardlann dírithe ar dhaltaí san Idirbhliain agus sa chúigiú bliain. Tá costas €1 an duine ag teastáil. Más spéis leat freastal ar an gceardlann, tabhair €1 do Ms R Hayes i C01 ag am lóin Dé Luain, 7ú Deireadh Fómhair.

Seó Bóthair - Wednesday, 9th October

It is an interactive workshop in which Gaeilge will be discussed and job opportunities with Gaeilge. There will be discussion and debating with prizes to be won!

The workshop will last for 2 classes on Wednesday, 9th October. The workshop is aimed at students in transition year and fifth year. There is a cost of €1 per person. If you are interested in attending, please bring €1 to Ms R. Hayes in C01 lunchtime on Monday, 7th October.

Maria Brosnan