Úsáid do chúpla focal! An Aimsir

Seachtain a Dó: An Aimsir (the weather)

 

Conas a bhí an aimsir inné/aréir/ar maidin/an tseachtain seo caite? How was the weather yesterday/last night/this morning/last week?

Bhí an aimsir go maith/go dona. The weather was good/bad.

Bhí an ghrian ag taitneamh / ag scoilteadh na gcloch. The sun was shining / splitting the stones.

Bhí gaoth láidir ag seideadh. There was a strong wind blowing.

Bhí tintreach agus toirneach ann. There was thunder and lightning.

An bhfaca tú an sneachta aréir? Chonaic mé/ Ní fhaca mé. Did you see the snow last night? I saw/I didn’t see.

Bhí leac oighir uafásach ar na bóithre. There was awful ice on the roads.

Bhí na bóithre an-dainséarach ar maidin. The roads were very dangerous this morning.

Conas a bheidh an aimsir anocht / amárach / an tseachtain seo chugainn / ag an deireadh seachtaine? How will the weather be tonight/ tomorrow / next week / at the weekend?

Beidh sé grianmhar/scamallach/ fuar / gaofar / tirim / fliuch / stoirmiúil. It will be sunny/ cloudy/ cold/ windy/ dry/ wet/ stormy. 

Beidh sé ag cur báistí / ag stealladh báistí. It will be raining / lashing rain.

Beidh stoirm ag teacht anocht/ amárach. There will be a storm coming tonight/ tomorrow.

Tá mé préachta leis an bhfuacht! I’m freezing!

Tá mé fliuch go craiceann / fliuch báite. I’m soaked to the skin/ drowned wet.

An bhfuil scáth báistí agat? Tá/Níl. Do you have an umbrella? Yes/no.

 

Gaeilge.jpg
Maria Brosnan