Seachtain a Cúig: Lá Fhéile Pádraig (St. Patrick’s Day)

Lá Fhéile Pádraig

Lá Fhéile Pádraig Shona duit/daoibh!

Happy St. Patrick’s Day to you/ you (plural)

An mbeidh tú ag dul chuig an bparáid? Beidh mé/ Ní bheidh mé

Will you be going to the parade? I will be / I wont be

An gcaithfidh tú seamróga? Caithfidh mé/ Ní chaithfidh mé

Will you wear shamrocks? I will wear / I won’t wear

An gcaithfidh tú éadaí glasa?

Will you wear green clothes?

Beidh paráid ar siúl i...gCionn tSáile/ gCorcaigh/ mo shráidbhaile

There will be a parade on in ...Kinsale /Cork / my village

Ní fhreastalóidh mé ar obair/scoil ar an Luan!

I will not attend work/school on Monday!

An mbrisfidh tú Carghas ar Lá Fhéile Pádraig? Brisfidh mé/ ní bhrisfidh mé

Will you break lent on St. Patrick’s day? I will break/I won’t break

An nglacfaidh tú páirt sa pharáid? Glacfaidh mé páirt/ Ní ghlacfaidh mé páirt

I will take part/I won’t take part

An gceiliúrfaidh tú Lá Fhéile Pádraig? Ceiliúrfaidh mé/ Ní cheiliúrfaidh mé

Will you celebrate St. Patrick’s Day? I will celebrate/I won’t celebrate

Cad a dhéanfaidh tú do Lá Fhéile Pádraig?

What will you do for St. Patrick’s Day?

Rachaidh mé go dtí an pharáid

I will go to the parade

Ligfidh mé mo scíth!

I will relax!

Rachaidh mé go dtí an chathair don atmaisféar

I will go to the city for the atmosphere

Labhróidh mé Gaeilge!

I will speak Irish!

Flóta(í)/ nathair(nathracha)/ paráid(í)/ bogha báistí/ ór/ leipreachán

Float(s)/Snake(s)/ Parade(s)/rainbow/gold/leprechaun

Maria Brosnan