Seachtain a Ceathair: Ag Cur Síos ar Dhaoine (Describing People)

An bhfuil aithne agat ar Liam/ ar Mháire?    Do you know Liam/ Máire?

Tá aithne agam air/uirthi                                  I know him/her

Níl aithne agam air/uirthi                                 I don’t know him/her

Tá súil-aithne agam air/uirthi                          I know him/her to see

Tá gruaig dhonn/fhionn/dhubh/rua/liath air/uirthi. He/she has brown/blond/black/red/grey hair

Tá gruaig dhíreach/chatach/ghearr/fhada air/uirthi          He/she has straight/curly/short/long hair

Tá súile donna/gorma/ glasa aige/aici          He/she has brown/blue/green eyes

Is duine cairdiúil/ spórtúil/ cineálta é/í.          He/she is a friendly/ sporty/ kind person

Tá féasóg/croiméal aige.                                     He has a beard/moustache

Tá bricíní air/uirthi                                               He/she has freckles

Caitheann sé/sí spéaclaí                                     He/she wears glasses

Tá sé/sí sa chéad bhliain                                   He/she is in first year

Tá sé/sí sa dara/tríú/chúigiú/séú bliain         He/she is in 2nd/3rd/5th/6th year

Tá sé/sí san idirbhliain                                       He/she is in transition year

Aithníonn ciarróg ciarróg eile                         It takes one to know one!

Gaeilge.jpg
Maria Brosnan