Seachtain a Seacht: Ceisteanna agus briathra úsáideacha san aimsir chaite

Seachtain a Seacht: Ceisteanna agus briathra úsáideacha san aimsir chaite (Useful questions and verbs in the past tense)

An raibh tú ag an bpictiúrlann le déanaí? Bhí mé/ Ní raibh mé

Were you at the cinema recently? I was / I wasn’t

An ndeachaigh tú go dtí an siopa? Chuaigh mé/ Ní dheachaigh mé

Did you go to the shop? I went/ I didn’t go

An ndearna tú d’obair bhaile? Rinne mé / Ní dhearna mé m’obair bhaile

Did you do your homework? I did / I didn’t do my homework

An bhfaca tú mo chóta? Chonaic mé é / Ní fhaca mé é

Did you see my coat? I saw it / I didn’t see it

Ar fhéach tú ar an scannán sin ar Netflix aréir? D’fhéach mé air / Níor fhéach mé air

Did you watch that movie on Netflix last night? I watched it/ I didn’t watch it

Ar bhuail tú le Liam inné? Bhuail mé leis / níor bhuail mé leis

Did you meet with Liam yesterday? I met with him/ I didn’t meet with him

Ar chuala tú an t-amhrán nua sin? Chuala mé é / níor chuala mé é

Did you hear that new song? I heard it / I didn’t hear it

Ar cheannaigh tú aon rud nua le déanaí? Cheannaigh mé/ níor cheannaigh mé

Did you buy anything new recently? I bought / I didn’t buy

Ar thosaigh tú d’obair bhaile? Thosaigh mé / níor thosaigh mé m’obair bhaile

Did you start your homework? I started / I didn’t start my homework

Ar chríochnaigh tú an tsraith theilifíse sin ar Netflix fós? Chríochnaigh mé / Níor chríochnaigh mé an tsraith theilifíse sin

Did you finish that tv series on Netflix yet? I finished / I didn’t finish that tv series

Maria Brosnan