Gaeltacht Chionn tSáile

Ar an 9ú Aibreán, chuireamar fáilte roimh dhaltaí bunscoile ó Naomh Eltin agus Summercove go dtí Gaeltacht Chionn tSáile. D’fhoghlaim siad cúpla rince agus ghlac siad páirt i gcéilí. Ina dhiaidh sin, rinne siad Tráth na gCeist agus bhuaigh na buaiteoirí uibheacha Cásca! Bhain gach duine an-taitneamh as an ócáid!  


Míle buíochas do na daltaí ón Idirbhliain a rinne sár-obair ar an lá agus dá múinteoirí Ms R Hayes agus Ms Condon as an ócáid a eagrú! 

On the 9th of April, we welcomed primary school students from Naomh Eltin and Summercove to Gaeltacht Chionn tSáile. They learned a couple of dances and took part in a céilí. After that, they did a table quiz and the winners received Easter eggs! Everyone really enjoyed the event! 


Thanks to the TY students who did a great job on the day and to their teachers Ms R Hayes and Ms Condon for organizing the event! 

Maria Brosnan