An Coiste Gaelbhratach

Bhí an-lá ag ionadaithe ón gCoiste Gaelbhratach ag an gceardlann traenála. Bíonn an coiste Gaelbhratach freagrach as imeachtaí a eagrú le linn na scoilbhliana chun Gaeilge labhartha a spreagadh i measc phobal na scoile. Cuirfear tuilleadh eolais suas ar bhalla na Gaeilge i nDorchla C go luath. Gach Máirt ag am lóin, bíonn Club Gaeilge ar siúl i C02 agus Pop Up Gaeltacht ar siúl i C01. Bígí linn!

Representatives from the Gaelbhratach committee had a great day at the training workshop. The Gaelbhratach committee is responsible for organizing activities during the school year to encourage spoken Irish among the school community. More information will be put up on Gaeilge noticeboard in C corridor soon. Every Tuesday lunchtime, there is a Club Gaeilge in C02 and Pop Up Gaeltacht for 6th years in C01. Be with us!

Maria Brosnan