Gaeilge 24

Beidh Gaeilge24 ar siúl Dé Máirt, 12 Samhain 2019. Is dúshlán é chun Gaeilge a labhairt ar feadh 24 uair. Cuirfear fáilte roimh dhaltaí ón Idirbhliain chun páirt a ghlacadh sa dúshlán seo. Caithfidh tú €10 a íoc chun páirt a ghlacadh - gheobhaidh tú t-léine, banda láimhe, leabhrán le frásaí úsáideacha agus teastas. Cuirfear roinnt imeachtaí speisialta ar siúl ar an lá - Ghaeilge Ghasta, maidin chaifé agus gearrscannán. Beidh ort iarracht a dhéanamh do chuid Gaeilge a úsáid sna ranganna go léir le linn an lae. Má tá fonn ar éinne san Idirbhliain páirt a ghlacadh sa dúshlán seo, abair le do mhúinteoir Gaeilge roimh Dé hAoine, 27ú Meán Fómhair chun clárú.

Gaeilge24 will take place on Tuesday, 12th November. It is a challenge to speak Gaeilge for 24 hours. Students from Transition year are invited to take part in this challenge. You must pay €10 to take part but you will receive a t-shirt, wristband, booklet with useful phrases and a cert. There will be special activities put on - speed-friending as Gaeilge, coffee morning and short movie. You will have to try speak Gaeilge in all your classes during the day. If anyone in TY is interested in taking part, please speak to your Gaeilge teacher before Friday, 27th September to register.

Maria Brosnan