Gaeilge 24

Gaeilge24 - Bliain a 4

Meabhrúchán do dhaltaí na hIdirbhliana go gcaithfidh siad urraíocht €10 a bhailiú chun páirt a ghlacadh i nGaeilge24. Caithfidh siad a gcárta urraíochta chomh maith leis an airgead a thabhairt dá múinteoir Gaeilge roimh Dé hAoine, 18ú Deireadh Fómhair.

Beidh Gaeilge24 ar siúl Dé Máirt, 12 Samhain. Caithfidh na daltaí Gaeilge a labhairt ar feadh 24 uair a’ chloig sna ranganna go léir agus sa bhaile! Eagrófar Gaeilge Ghasta, maidin chaifé, díolachán Cácaí agus gearrscannán dóibh ar an lá.


Gaeilge24- TY

A reminder to TY students that they must collect €10 sponsorship to take part in Gaeilge24. They must give their sponsorship card and €10 to their múinteoir Gaeilge before Friday, 18th October.

Gaeilge24 will take place Tuesday, 12th November. Students must speak Gaeilge for 24 hours in all their classes and at home! Speed friending, a coffee morning, cake sale and short movie will be organised for them on the day.

Maria Brosnan