Gaeltacht Trip for 6th years

An Turas Gaeltachta - Bliain a 6

Meabhrúchán do dhaltaí sa séú bliain go gcaithfidh siad éarlais €100 a thabhairt jsteach Dé hAoine, 18ú Deireadh Fómhair chun clárú le Ms Ní Chearbhaill agus Ms R Hayes i C06 ag 10:45. Íocfaidh siad as an méid eile níos déanaí sa bhliain. Beidh An Turas Gaeltachta ar siúl Dé hAoine, 28ú Feabhra go dtí Dé Domhnaigh, 1 Márta 2020.

The Gaeltacht Trip for 6th years

A reminder to students in sixth year that they must bring in a deposit of €100 on Friday, 18th October to register with Ms Ní Chearbhaill and Ms R Hayes in C06 at 10:45. They will pay the balance later in the year. The Gaeltacht trip will take place Friday, 28th February to Sunday, 1st March 2020.

Maria Brosnan