Scoláireachtaí Gaeltachta - Bliain a 2 agus 5

Tá an-áthas orainn a fhógairt gur bhronn Coláistí Chorca Dhuibhne dhá scoláireacht ar Scoil Phobail Chionn tSáile do na cúrsaí samhraidh 2020. Tá tuilleadh eolais faoi na cúrsaí ar fáil ag www.colaiste.ie


Tabharfar deis do dhaltaí sa dara agus sa chúigiú bliain cur isteach ar na scoláireachtaí seo. Ní mór dóibh píosa a chruthú a léiríonn a s(h)uim sa Ghaeilge (Sraith Pictiúr, postaer nó aiste). D’fhéadfaidís píosa litríochta a úsáid mar ábhar spreagtha más maith leo.


Spriocdháta: Caithfidh siad an píosa a thabhairt dá múinteoir Gaeilge roimh Dé Céadaoin, 23ú Deireadh Fómhair.


Gaeltacht Scholarships

We are very happy to announce that Coláistí Chorca Dhuibhne (based in Dingle, Kerry) have awarded Kinsale CS two scholarships for their 2020 summer courses.There is more information about the courses available at www.colaiste.ie

An opportunity will be given to second and fifth year students to apply for the scholarships. They must create a piece that represents their interest in Gaeilge (a picture series, poster or essay). They could use a piece of literature as a basis if they like.

Deadline: They must give their entry to their múinteoir Gaeilge before Wednesday, 23rd October.

Maria Brosnan